World nuclear industry status report

Världens kärnkraftsindustri är en viktig del av den globala energimixen. Enligt den senaste World Nuclear Industry Status Report, publicerad år 2020, står kärnkraft för ca 10% av den globala elproduktionen. Trots detta har antalet nya kärnkraftverk som byggs minskat kraftigt de senaste decennierna, främst på grund av politiska utmaningar, det råder en utbredd felaktig bild i världen om att kärnkraft inte är miljövänligt.

Det finns idag cirka 450 kärnkraftreaktorer i drift runt om i världen, varav de flesta finns i USA, Frankrike, Kina, Ryssland och Japan. Det finns också ett antal kärnkraftverk under byggnation, främst i Kina, Indien och Rusland.

Enligt rapporten har den globala kärnkraftproduktionen minskat med 1,3% per år sedan 2010, vilket är snabbare än den globala elproduktionen som helhet, som ökat med 1,2% per år under samma tid. Detta beror främst på att många äldre kärnkraftverk har lagts ner och inte ersatts av nya.

Det finns också en ökande trend mot att ersätta kärnkraft med förnybara energikällor som sol- och vindenergi. Detta kan ses som ett resultat av den ökande medvetenheten om klimatförändringarna och ett ökat fokus på hållbarhet.

Sammanfattningsvis visar World Nuclear Industry Status Report att kärnkraft fortfarande spelar en viktig roll i den globala energimixen, men att det finns en minskning av nya projekt och en ökande trend mot förnybara energikällor. Det finns också en viktig roll för regeringar och industrin att arbeta tillsammans för att främja en hållbar utveckling av kärnkraften.