Kärnkraftavfall – Avfallskedjans syn på den svenska hanteringen

Avfallskedjans syn på den svenska hanteringen av kärnavfall som kommer från grundämnet uran.
Uranium är ett radioaktivt ämne med en lång halveringstid, denna går att förkorta genom att återanvända det i moderna kärnkraftverk.