Energi, klimat och miljö är kärnkraft från uran räddningen?

Detta är ny sajt där vi skriver om energi, klimat och miljö.

Är kärnkraft från uran räddningen från klimatkrisen? Det är fler och fler som inser att detta är den minst dåliga lösningen. Visst föredrar alla förnyelsebara energikällor som vindkraft, vattenkraft och solenergi men sanningen är att vi inte kommer hinna skala upp detta tillräckligt snabbt för att hindra en klimatkris.

Uranium

Uranium är ett grundämne som har symbolen U och atomnummer 92. En uranatom har 92 protoner och 92 elektroner, varav 6 är valenselektroner. Alla isotoper av uranium är instabila vilket gör det radioaktivt, halveringstiden för dess naturligt förekommande isotoper varierar mellan 159200 år och 4,5 miljarder år. Det är alltså rejäla tidshorisonter vi pratar om när det gäller avfallet från kärnkraft. Det är en än större anledning till att utveckla och använda moderna kärnkraftverk som kan få ner tiden ämnet är farligt vilket gör hela världen säkrarare för kommande generationer.

Kärnkraft är omdiskuterat

Kärnkraft är omdiskuterat som energikälla men FN har erkänt kärnkraft som den energikälla med lägst koldioxidutsläpp.

I en rapport från FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) som undersökte hur mycket CO2 olika energikällor släpper ut ur ett livscykelperspektiv, så framkommer det att kärnkraft genererar mindre koldioxidutsläpp under sin livscykel än någon annan energikälla.

UNECE fann att kärnkraft har det lägsta koldioxidavtrycket, mätt i gram koldioxidekvivalenter per kWh el än någon annan teknik.

Författarna till rapporten hävdar också att kärnkraft har den lägsta markanvändningen under livscykeln, de lägsta livscykelkraven på mineraler och metaller av alla undersökta rena tekniker.