SMR – Vad är det för slags kärnkraftverk?

Ett SMR, eller Small Modular Reactor, är en typ av kärnkraftverk som är mindre i storlek och kapacitet jämfört med traditionella kärnkraftverk. SMR:er är oftast designade för att vara mellan 30 och 300 MWe och kan byggas och levereras i moduler, vilket gör det möjligt att bygga kraftverken i etapper och därmed minska kostnaderna. Dessa reaktorer är vanligtvis lättare att driftsätta och underhålla, och kan vara mer flexibla i fråga om plats och användning. SMR:er kan användas för elektricitetsproduktion, värme, desalination och andra industriella processer.