Hissar

      Kommentarer inaktiverade för Hissar

Har du någonsin tänkt på hur viktigt det är med tillgängligheten till hissar i samhället? Det är kanske inget man brukar gå omkring och tänka på, om du inte själv har något handikapp som gör dig oförmögen att gå i trappor förstås. Det är väl först då man börjar fundera över hur livet vore utan hissar. Det är många i samhället som är beroende av att det finns hissar tillgängligt i allmänna byggnader men även i hyreshus. Det är inte bara personer med funktionshinder som behöver hissar utan även äldre människor som inte orkar gå mer än någon enstaka trappa, eller föräldrar med barnvagn.

Olyckor med hissar

I Sverige är det i princip självklart att det ska finnas hissar överallt där det behövs för hissar ökar livskvaliteten för småbarnsfamiljer, funktionshindrade och andra grupper. Men ibland kan det önskas fler hissar och att dom som är installerade också fungerar och blir åtgärdade ordentligt för att undvika bland annat olyckor. Det sker fortfarande olyckor med äldre hissar som egentligen hade kunnat förebyggas med olika tekniska lösningar samt bättre underhåll. Tilläggas bör väl att nya och moderniserade hissar är mycket säkra. Men i Sverige har vi Europas äldsta hissar och ett väldigt gammalt regelverk som borde ha gjorts om för länge sedan. En femtedel av våra hissar i Sverige (ca 26000 st) är gamla och kan bli orsak till hissolyckor.

Traditionella hissar

En traditionell hiss består av en elektrisk motor och växel med broms samt en drivskiva för kraftöverföring till linorna. Med hjälp av linorna går hissen upp och ner och hisskorgen leds ner i schaktet av styrskor som går längs med ”rälsar”. Det är ett rent mekaniskt system och skulle hissen av något skäl gå för fort eller felaktigt löses anordningen ut och hissen stannar direkt. Alla hissens delar är viktiga att underhålla. Dom ska smörjas, rengöras och justeras för att hissen ska fungera felfritt.