Tickell i New Scientist

I New Scientist skrev Tickell om hur utarmat uranium kan orsaka genetisk skada eventuell kan närmare att lösas? Det är ett kontroversiellt påstående från två forskare. De säger att små mängder av materialet som sitter fast i kroppen kan sparka ut energiska elektroner som efterliknar effekten av betastrålning.