lovins20071101

Profitable, Business-Led Solutions to the Climate, Oil, and Nuclear Proliferation Problems är ett ämne som handlar om att hitta lösningar på klimatförändringar, oljeberoende och spridning av kärnvapen genom affärsdrivna metoder. Dessa lösningar kan innebära att företag investerar i renare teknologier och hållbarhet, samtidigt som de fortfarande är lönsamma. Tanken är att genom att involvera företag i lösningen av dessa globala problem ska det gå snabbare och vara mer effektivt än om det bara är statliga insatser.