Chernobyl Increased Incidence Malignancies Sweden

Bakgrund Efter Tjernobylolyckan 1986, så mycket som 5% av den utsläppta
cesium-137 föll ner i Sverige på grund av en kraftig nederbörd 2 dagar efter olyckan i Tjernobyl. En studie
av ökad förekomst av maligniteter inleddes för att se hur detta verkade.

Tjernobyl drevs av vad man i dagligt tal kallar uran eller mer korrekt uranium vilket är ett radioaktivt ämne.