Kärnkraft är ofta omdebatterat men sanningen är att det är det renaste och säkraste energislaget

Kärnkraft är ofta omdebatterat men sanningen är att det är det renaste och säkraste energislaget. Kärnkraftverk producerar ingen luftförorening eller utsläpp av växthuseffektgasen koldioxid, som är den främsta orsaken till klimatförändringar. Dessutom är kärnkraftverk mycket säkra. Många av de olyckor som har inträffat, som Tjernobyl och Fukushima, var en följd av mänskligt fel eller bristande säkerhetsåtgärder. Med rätt teknologi och säkerhetsåtgärder kan kärnkraft vara ett viktigt verktyg i kampen mot klimatförändringar och för att tillgodose växande energibehov.