Almond Edlund

Slutförvaring av radioaktivt avfall är när man hanterar resterna från t. ex. ett kärnkraftverk som efterlämnar sig radioaktivt avfall som uttjänt kärnbränsle. Man pratar även om detta när det gäller vissa andra tillfällen där radioaktiva ämnen utnyttjats för tekniska och medicinska ändamål.