Almond Edlund Palme 20070811

Det är en rapport om att använda exponering för kärnkraftsolyckan i Tjernobyls nerfall i Sverige som en naturlig försöksmiljö som orsakar variation i kognitiv förmåga.
Ur ett folkhälsoperspektiv tyder resultatet på att kognitiv förmåga som är skadad vid strålning för närvarande anses vara ofarlig.